אודות תמ"א 38

האם הבניין בו אתם מתגוררים מתאים לביצוע תמ"א?

 
 
מהי תמ"א 38 ?
 
 

תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, שאושרה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2005, ומטרתה חיזוק מבנים ישנים אשר נבנו לפני שנת 1980, ולפיכך אינם עומדים בתקן המחמיר של מיגון וחיזוק כנגד רעידת אדמה (ת"י 413).  ישנם שני מסלולים לתוכנית תמ"א 38 – תמ"א 38 תיקון 3 (בעבר תמ"א 38 תיקון 1) וכן "מסלול עוקף" פינוי בינוי – תמ"א 38 – תיקון 2.

 

תנאי סף לביצוע תמ"א 38 : 

 

 • מבנים אשר הוצא עבורם היתר בנייה לפני “המועד הקובע” (1.1.80).                                                  
  תכנית תמ”א 38 אינה חלה על מבנים קיימים שנבנו לפני “המועד הקובע”, אך נמצא כי עמדו בתקן.

       תנאי סף לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. מדובר במבנים אשר נבנו לפני “המועד הקובע” – 1.1.80.

       תקן ת”י 413 לחיזוק מפני רעידות אדמה נכנס לתוקפו בשנת 1975, אך הבנייה לפיו החלה רק שנת 1980.

 

 • מבנים בני יותר משתי קומות, אשר שטחם הכללי הוא מעל 400 מ”ר (סעיף 12).

        עמידותם של מבנים אשר היתר בנייתם ניתן לאחר “המועד הקובע”, תיבדק על ידי מהנדס, שיגיש את                  
קביעתו בכתב. במידה והבדיקה תקבע כי המבנה חייב בחיזוק, יחולו עליו רק הוראות החיזוק הכלולות בתכנית.

 

הסיבות להיווצרות תמ"א 38 :

מיקומה של מדינת ישראל על קו השבר הסורי האפריקני מגביר את הסיכון להתרחשותה של רעידת אדמה,          
ובמהלך ההיסטוריה התרחשו בארץ ישראל עשרות רעידות אדמה, חלקן הרסניות ביותר. תמ"א 38 הינה              
תוכנית שנועדה לעודד חיזוק מבנים ישנים ותכליתה הצלת חיים על ידי מיגון הבניינים שנועד לשמור על                  
שלמותם ושרידותם בעת רעידת אדמה. חשוב להדגיש כי תמ"א 38 גם מאפשרת תוספת ממ"ד, על מנת            
לשפר את מיגון הדירות, גם בעתות מלחמה. יישומה של תוכנית זו כפוף לשיקולי התכנון של ועדות התכנון המחוזיות.

 

תמ"א 38 מהווה פריצת דרך, היות ובמסגרתה, דיירים זוכים לתמורות רבות ומשמעותיות ולהשבחת ערך הנכס, ובהן בין היתר : 

 

 • חיזוק בניין בפני רעישות אדמה 

 • תופסת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) 

 • הרחבת יחדות דיור קיימות

 • הוספת מעלית

 • שיפוץ חזית ותשתיות בניין הקיימות

 • החלפת תשתיות חשמל ומים

 • תוספת חניות

 

תמריצים ליזם ובעלי הדירות בתמ”א 38 :

 

 • הרחבה של יחידות דיור בקומה הראשונה, או הוספה של יחידות דיור על ידי מילוי דפנות קומה מפולשת (סעיף 11.1 ד’).

 • הוספת אגף (סעיף 11.1.3).

 • הרחבה בת 25 מ”ר לדירות קיימות (סעיף 11.2).

 • הרחבת יחידות דיור קיימות על ידי הוספת קומה (סעיף 11.1.2). בסעיף זה ישנה חריגה, במידה וברשות המקומית קיימת תכנית מתאר המתירה בניית קומה נוספת, כמו ברמת גן.

 • הריסת מבנים קיימים (סעיף 14 א’, תיקון מס’ 2).

 

תמריצים משולבים :
 
 • הרחבת דירה בשילוב הוספת יחידות דיור (11.3).
 • מילוי קומה מפולשת בשילוב קבלת זכיות של אגף או קומה נוספים (סעיף 11.1.4 ב’).

 • מילוי קומה מפולשת בשילוב עם הרחבת דירה ובניית קומה נוספת (11.3 ה’).

 • תוספת אגף או קומה למבנים שאינם מיועדים למגורים (סעיף 14).

© 2016 by Time2 Tama. Design Pazinteractive