האם ישראל ערוכה לרעידת אדמה ? 

האם הבניין בו אתם מתגוררים מתאים לביצוע תמ"א?

 

האם ישראל ערוכה לרעידת אדמה ? 

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) קובעת מסגרת חוקית המאפשרת קבלת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ומעודדת את ביצועה על ידי מתן זכויות בניה נוספות לשם מימון ולו חלקי, של פעולות החיזוק.

 לזכויות בנייה נוספות על פי התמ"א זכאים מבנים אשר היתר בנייה להקמתם ניתן לפני ה-1.1.1980.

 

מדינת ישראל ממוקמת על מפגש של שני לוחות טקטונים, הקרוי השבר הסורי אפריקני,

באזורנו התרחשו בעבר רעידות אדמה הרסניות ולפי דעת מומחים יתרחשו רעידות אדמה כאלה גם בעתיד ולא ניתן יהיה לחזות מראש את מועד התרחשותן. אין ספק שרעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל ועלינו להיערך לקראתה. הניסיון שנצבר בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של האזרחים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו חיים רבים ומזערו את הנזק לרכוש.

 

רעידות האדמה שפקדו את אזורנו בשנים האחרונות הוגדרו חלשות מאוד, ההיערכות בישראל לרעידת אדמה הפך משמעותי, הן לציבור והן לממשלה שאמורה לפעול בנושא לשיפור המצב הנוכחי.

 

מבקר המדינה וגורמים רשמיים כגון פיקוד העורף קבעו כמה פעמים לאחרונה כי היערכות ישראל לרעידת אדמה אינה טובה מספיק, ובעת צרה התוצאות עלולות להיות קשות מאוד עקב חוסר היערכות ומחסור בהשקעת תקציבים בתחום זה.

במאמר זה נסתמך על עבודת מחקר מקיפה לגבי היערכות ישראל לרעידת אדמה שנערכה על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לטובת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.

 

המוכנות האזרחית בישראל לרעידות אדמה הינה נמוכה. מהנדסים מתריעים, שישנם בארץ מספר רב של מבנים מסוכנים שאינם בנויים לפי התקנים המקובלים בעולם המערבי. מבנים אלו, שנבנו בעיקר עד לשנות ה-70 של המאה ה-20 צפויים להינזק באופן משמעותי ברעידות אדמה בינוניות עד חזקות. כדי לעודד בעלי בתים לחזק אותם בפני רעידות אדמה, אישרה הממשלה בשנת 2005 תוכנית המאפשרת הקלות בניה בבניינים שאינם מוגנים. תוכנית זה נקראת תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38)

 

 

כיצד להתכונן לרעידת אדמה : 

 

עמידות הבניין: 

קריסת מבנים היא הגורם העיקרי לנפגעים בעת רעידת אדמה.

הדרך המשמעותית ביותר(!) למנוע אבידות בנפש ונזקים לרכוש בעת רעידת אדמה היא לוודא כי המבנה בו אנו גרים עמיד בפני רעידות אדמה. מומלץ לבדוק עם מהנדס מבנים בעל הכשרה מתאימה, אם הבית בו אתם מתגוררים עונה לדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413).

 

בשנת 1975 נכנס לתוקפו תו תקן ישראלי מספר 413 (ת"י 413) העוסק בתכן (תכנון) עמידות מבנים ברעידות אדמה. התקן עצמו מאוד טכני וכולל נוסחאות וחישובים למספר פרמטרים המשפיעים על עמידות מבנים, כמו תאוצת קרקע, קרבה לשבר גיאולוגי או למדרון וכן פרמטרים פיזיקליים רבים אחרים.

 

  • בניינים שנבנו לפני שנת 1980 אינם עומדים, כפי הנראה, בדרישות תקן זה-ויש לפעול לחיזוקים בהקדם האפשרי!

  • בניינים שנבנו לאחר שנת 1980, נבנו על פי תקן עמידות, וצפויים לעמוד בזעזועי הרעידה.

  • בניינים הכוללים מרחבים מוגנים (ממ"ד), הם בעלי עמידות משופרת בעת רעידת אדמה

© 2016 by Time2 Tama. Design Pazinteractive